Get Adobe Flash player

Warsztat Terapii Zajęciowej ( WTZ )

przy

Puławskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób Niepełnosprawnych


KRÓTKA HISTORIA WTZ


Warsztat Terapii Zajęciowej (WTZ )rozpoczął swoją działalność 01.03.1996 roku, przy ul. 6- go Sierpnia 20, gdzie mieści się do chwili obecnej. Był to pierwszy WTZ w powiecie puławskim. Jednostką tworzącą Warsztat Terapii Zajęciowej był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Od 1997 roku nasz Warsztat działał przy Zespole Dziennych Domów Pomocy Społecznej w Puławach.


Od 01.01.2012 roku jednostką prowadzącą WTZ jest PUŁAWSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH


DZIAŁALNOŚĆ WTZ

WTZ jest placówką pobytu dziennego dla osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej, powyżej 18-go roku życia. Terapia w placówce prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 15.00.

Rehabilitacja w Warsztacie odbywa się zgodnie z indywidualnym programem rehabilitacji i terapii zawodowej i społecznej.

Uczestnictwo w terapii zajęciowej ma na celu rozwijanie sprawnosci psychofizycznych niezbędnych w pracy, umiejętności społecznych, a także podstawowych oraz specjalistycznych czynności zawodowych, które umożliwiają podjęcie pracy w zakładzie aktywności zawodowej lub na wolnym rynku pracy albo szkolenia zawodowego.


W Warsztacie odbywa sie wiele imprez cyklicznych, takich jak:uroczyste obchody świąt Wielkiej Nocy, Bożego Narodzenia, Dnia Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, kiermasze okolicznościowe, zawody  i turnieje sportowe, zabawy taneczne, wyjścia do kina, grile, wycieczki, imprezy integracyjne itp.